Özel Güvenlik Eğitimi

EĞİTİM KURUMU

EVRENSEL ÖZEL GÜVENLİK Eğitim Kurumunda, çağın gereklerine uygun, 5188 Sayılı Kanunda belirtilen vasıf ve niteliklere sahip, görevi ile ilgili cihaz ve ekipmanları kullanmayı bilen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Personeli yetiştirilmektedir.

Eğitim kadromuz kendi alanında uzman, akademik kariyerini tamamlamış tecrübeli ve yetenekli Öğretmenlerden oluşmaktadır.

Kayıt şartları;

Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. *18 yaşını doldurmuş olmak. *En az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak. *4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için ; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. *21 yaşını doldurmuş olmak. *En az lise mezunu olmak. *6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak. 3-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Eğitimlerimiz ;

1.Silahlı Özel Güvenlik Personeli,

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi; 21 yaşını doldurmuş olan ve en az lise mezunu kişilerin katılabildiği, 120 saat süren ve 11 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitim türüdür. Eğitimini tamamlayan adaylar, Sınava tabi tutulur. Ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile süreç tamamlanır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur. Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylısilahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

DERSLER :

· ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI

· GÜVENLİK TEDBİRLERİ

· ETKİLİ İLETİŞİM

· KALABALIK YÖNETİMİ

· TEMEL İLK YARDIM

· KİŞİ KORUMA

· YANGIN GÜVENLİĞİ ve DOĞAL AFETLERE MÜDAHALE TARZI

· GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

· GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

· UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

· SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ (TEORİK)

· SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ (ATIŞ)

2.Silahsız Özel Güvenlik Personeli

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi ; 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu bireylerin katılabildiği, 100 saat süren ve 10 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitimi türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü özel güvenlik sınavı yapılmaktadır.100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

DERSLER :

· ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI

· GÜVENLİK TEDBİRLERİ

· ETKİLİ İLETİŞİM

· KALABALIK YÖNETİMİ

· TEMEL İLK YARDIM

· KİŞİ KORUMA

· YANGIN GÜVENLİĞİ ve DOĞAL AFETLERE MÜDAHALE TARZI

· GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

· GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

· UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

3.Yenileme Eğitimi ( Sertifika sahibi kişiler)

a. Silahsız Yenileme Eğitimi ; Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylarımızın her 5 yılda bir alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür.Eğitim 50 saat süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü sınav yapılmaktadır.Sınavda geçmek ya da kalmak yoktur.Amaç bilgilerin güncellenmesidir.Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

DERSLER :

· ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI

· GÜVENLİK TEDBİRLERİ

· ETKİLİ İLETİŞİM

· KALABALIK YÖNETİMİ

· TEMEL İLK YARDIM

· KİŞİ KORUMA

· YANGIN GÜVENLİĞİ ve DOĞAL AFETLERE MÜDAHALE TARZI

· GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

· GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

· UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

b. Silahlı Yenileme Eğitimi ; Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylarımızın her 5 yılda bir alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür.Eğitim 60 saat süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan

100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır.Sınavda geçmek yada kalmak yoktur.Amaç bilgilerin güncellenmesidir.Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

DERSLER :

· ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI

· GÜVENLİK TEDBİRLERİ

· ETKİLİ İLETİŞİM

· KALABALIK YÖNETİMİ

· TEMEL İLK YARDIM

· KİŞİ KORUMA

· YANGIN GÜVENLİĞİ Ve DOĞAL AFETLERE MÜDAHALE TARZI

· GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

· GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

· UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

· SİLAH BİLGİSİ (TEORİK)

· SİLAH BİLGİSİ (ATIŞ)

4.Silah Farkı Eğitimi( Sertifikasını silahsızdan silahlıya çevirecek kişiler içindir)

Silahsızdan Silahlıya Geçiş Eğitimi ;Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip bireylerin katılabildiği, 20 saat süren, silah teorik eğitimi ve silah uygulama eğitiminden oluşan eğitim türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış sınavındaki her isabetli vuruş adedinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.Bu eğitime katılan ve silahlı özel güvenlik sertifikası almış adaylarımız, silahsız özel güvenlik eğitimi esnasında özel güvenlik kimlik kartı harcı daha önceden yatırmışlar ise tekrardan kimlik kartı harcı yatırmazlar.

DERSLER :

· SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ (TEORİK)

· SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ (UYGULAMALI ATIŞ)

5.Hizmet içi atış eğitimi (Silahlı Güvenlik Personeli içindir)

Hizmet İçi Atış Eğitimi ; Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görev alan bireylerin, her yıl alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür.Eğitimin amacı; görevli silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanmasını gerektirecek hallerde güvenliği ve atış becerisini artırarak görevleri esnasında oluşabilecek uygulamadaki aksaklıkları gidermektir.Bireysel ilginin ön plana alındığı, teorik ve uygulamalı bölümden oluşan ve tamamen profesyonel atış uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilen atış eğitim şeklidir.Eğitim sonucunda herhangi bir sınav uygulaması bulunmamaktadır.