Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik konusu ciddi  bir iştir. İşletmenizin karşılaşacağı tehditler uzman ve analitik bir göz ile tesbit edilmeli ve bu tehditlere karşı tedbirler en ekonomik ve etkin  bir şekilde yürütülmelidir.  EVRENSEL GÜVENLİK’ten alacağınız “Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti” şu konuları kapsamaktadır.

Ön inceleme ve tehdit değerlendirmesi:  Sistemin çevre güvenlik sistemleri ve mimari yapısındaki bölgeden kaynaklanan ve personel hata, zaaf ve eksikleri saptanarak, müşteriye tedbir önerilerinin sunulduğu bir rapordur.

Risk analizi: Korunacak değerlere yönelik tehditleri saptama, değerlendirme ve gelebilecek zararın derecesini tahmin etmek, zararın ve kaybın yol açtığı etkiyi uzman görüşüyle değerlendirmek ve önlemlerin alınmasını sağlamak.

Acil eylem planı: Sistemin yangın, deprem su baskını v.b. durumlarda hareket tarzlarının geliştirilmesini sağlamak ve personelin bu konuda eğitimini sağlamak.

Koruma ve güvenlik planları: Her türlü sabotaj, yangın, casusluk ile evrak ve haberleşme güvenliği, suikast ile yıkıcı, bölücü ve bilumum terör faaliyetlerine, genel asayiş kapsamına giren olaylara karşı alınacak önlemleri ve bu önlemlerin planlanması, uygulanması için gerekli esas ve prensipleri belirlemek.

Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik konusu ciddi  bir iştir. İşletmenizin karşılaşacağı tehditler uzman ve analitik bir göz ile tesbit edilmeli ve bu tehditlere karşı tedbirler en ekonomik ve etkin  bir şekilde yürütülmelidir.  EVRENSEL GÜVENLİK’ten alacağınız “Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti” şu konuları kapsamaktadır.

Ön inceleme ve tehdit değerlendirmesi:  Sistemin çevre güvenlik sistemleri ve mimari yapısındaki bölgeden kaynaklanan ve personel hata, zaaf ve eksikleri saptanarak, müşteriye tedbir önerilerinin sunulduğu bir rapordur.

Risk analizi: Korunacak değerlere yönelik tehditleri saptama, değerlendirme ve gelebilecek zararın derecesini tahmin etmek, zararın ve kaybın yol açtığı etkiyi uzman görüşüyle değerlendirmek ve önlemlerin alınmasını sağlamak.

Acil eylem planı: Sistemin yangın, deprem su baskını v.b. durumlarda hareket tarzlarının geliştirilmesini sağlamak ve personelin bu konuda eğitimini sağlamak.

Koruma ve güvenlik planları: Her türlü sabotaj, yangın, casusluk ile evrak ve haberleşme güvenliği, suikast ile yıkıcı, bölücü ve bilumum terör faaliyetlerine, genel asayiş kapsamına giren olaylara karşı alınacak önlemleri ve bu önlemlerin planlanması, uygulanması için gerekli esas ve prensipleri belirlemek.

Hastane Güvenliği

Resmi ve Özel Hastanelerde görev yapan Güvenlik Personelimiz,  görev özelliğine göre Psikolojik ve iletişim eğitimi aldıktan sonra hizmete başlatılmaktadır. Özellikle hasta ve hasta yakınları ile iletişim konusunda titizlikle eğitimden geçirilmektedir.

Hastane Güvenliği

Resmi ve Özel Hastanelerde görev yapan Güvenlik Personelimiz,  görev özelliğine göre Psikolojik ve iletişim eğitimi aldıktan sonra hizmete başlatılmaktadır. Özellikle hasta ve hasta yakınları ile iletişim konusunda titizlikle eğitimden geçirilmektedir.

Yakın Koruma

Herhangi bir sebeple kendi yakın güvenliği konusunda endişe taşıyan kişilere Savunma/Koruma konularında eğitimli fiziki yeterlilikleri üst seviyede Silahlı/Silahsız yakın koruma/refakat hizmeri verilmektedir.

Yakın Koruma

Herhangi bir sebeple kendi yakın güvenliği konusunda endişe taşıyan kişilere Savunma/Koruma konularında eğitimli fiziki yeterlilikleri üst seviyede Silahlı/Silahsız yakın koruma/refakat hizmeri verilmektedir.

 Fabrika ve Tesis Güvenliği

Firmamız bünyesindeki Evrensel Özel Güvenlik Eğitim Kurumundan yetiştirdiğimiz Eğitimli ve donanımlı Güvenlik Personelimizle 24 saat Fabrika güvenliği hizmeti vermekteyiz. Fabrikanın lokasyon durumuna göre Yol ihtiyaçları şirketimizce sağlanmaktadır.

Fabrika güvenliği, Devriye  kontrol sistemi , kapalı devre kamera sistemi ve Zamansız Kontrol Devriyeleri ile kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Güvenlik Hizmetine başlamadan önce Firmamızca Risk Analiz Raporu hazırlanmakta, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve tedbirler belirlenerek eksiksiz bir güvenlik Hizmeti sağlanmaktadır.

Fabrikanızın Özel Güvenlik İzin Belgesi süreci firmamızca takip edilmekte, bu konu ile ilgili tüm evraklar hazırlanarak Firma yönetiminin onayına sunularak bürokratik işlemler firmamızca takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

 Fabrika ve Tesis Güvenliği

Firmamız bünyesindeki Evrensel Özel Güvenlik Eğitim Kurumundan yetiştirdiğimiz Eğitimli ve donanımlı Güvenlik Personelimizle 24 saat Fabrika güvenliği hizmeti vermekteyiz. Fabrikanın lokasyon durumuna göre Yol ihtiyaçları şirketimizce sağlanmaktadır.

Fabrika güvenliği, Devriye  kontrol sistemi , kapalı devre kamera sistemi ve Zamansız Kontrol Devriyeleri ile kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Güvenlik Hizmetine başlamadan önce Firmamızca Risk Analiz Raporu hazırlanmakta, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve tedbirler belirlenerek eksiksiz bir güvenlik Hizmeti sağlanmaktadır.

Fabrikanızın Özel Güvenlik İzin Belgesi süreci firmamızca takip edilmekte, bu konu ile ilgili tüm evraklar hazırlanarak Firma yönetiminin onayına sunularak bürokratik işlemler firmamızca takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

 Site ve Konut Güvenliği

Konut sitelerinin Güvenliği günümümüzde çok önem arzetmektedir. Özellikle Site sakinlerinin çocuklarının okul /kreş gidiş gelişleri esnasında takip edilerek herhangi bir üzücü olaya meydan verilmeden çocukların evlerine ulaştırılması bu konuda eğitimli ve bilinçli personelimiz tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, siteye gelen kargo, paket vb. gibi materyaller kontrol edilmekte, siteye değişik amaçlarla gelen ( sucu,tamirci,temizlikçi vb.) şahısların kimlik kontrolu yapılarak ve site sakini ile teyit yapılarak girişi/çıkışı kontrollü bir şekilde  sağlanmaktadır.

 Site ve Konut Güvenliği

Konut sitelerinin Güvenliği günümümüzde çok önem arzetmektedir. Özellikle Site sakinlerinin çocuklarının okul /kreş gidiş gelişleri esnasında takip edilerek herhangi bir üzücü olaya meydan verilmeden çocukların evlerine ulaştırılması bu konuda eğitimli ve bilinçli personelimiz tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, siteye gelen kargo, paket vb. gibi materyaller kontrol edilmekte, siteye değişik amaçlarla gelen ( sucu,tamirci,temizlikçi vb.) şahısların kimlik kontrolu yapılarak ve site sakini ile teyit yapılarak girişi/çıkışı kontrollü bir şekilde  sağlanmaktadır.

Fuar Kongre ve Organizasyon Güvenliği

Özel veya resmi kurumlar tarafından düzenlenen her türlü etkinliklerin saha, yol ve çevre güvenliği Profesyonel  yaya veya araçlı Güvenlik ekiplerimizce sorunsuz ve sürekli olarak sağlanmaktadır. İzin prosedürü şirketimizce takipedilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Fuar Kongre ve Organizasyon Güvenliği

Özel veya resmi kurumlar tarafından düzenlenen her türlü etkinliklerin saha, yol ve çevre güvenliği Profesyonel  yaya veya araçlı Güvenlik ekiplerimizce sorunsuz ve sürekli olarak sağlanmaktadır. İzin prosedürü şirketimizce takipedilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Eğitim Kurumları Güvenliği

Eğitim kurumlarının güvenlik hizmeti , kurum talebine göre  bu alanda yetiştirilmiş Öğrenci ve velilerle iletişim kurabilen  okul yönetimi ile uyumlu çalışabilen Güvenlik Personelimizle sağlanmaktadır.

Okul çevresinde faaliyet gösterme eğiliminde olan kötü niyetli kişilere karşı eğitimli, bilinçli ve yetenekli  personelimiz ile gerekli  inceleme ve gözetleme faaliyetleri yapılarak, bu tür durumlar en seri yol ile Emniyet birimlerine bildirilmektedir.

Eğitim Kurumları Güvenliği

Eğitim kurumlarının güvenlik hizmeti , kurum talebine göre  bu alanda yetiştirilmiş Öğrenci ve velilerle iletişim kurabilen  okul yönetimi ile uyumlu çalışabilen Güvenlik Personelimizle sağlanmaktadır.

Okul çevresinde faaliyet gösterme eğiliminde olan kötü niyetli kişilere karşı eğitimli, bilinçli ve yetenekli  personelimiz ile gerekli  inceleme ve gözetleme faaliyetleri yapılarak, bu tür durumlar en seri yol ile Emniyet birimlerine bildirilmektedir.

Şantiye Güvenliği

Her türlü inşaat alanlarının kapı,çevre ve saha güvenliği yaya veya motorlu ekiplerimizle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Şantiye Güvenliği

Her türlü inşaat alanlarının kapı,çevre ve saha güvenliği yaya veya motorlu ekiplerimizle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Spor Karşılaşmaları Güvenliği

Spor karşılaşmalarının açık veya kapalı salon/saha güvenlikleri bu konuda yetişmiş tecrübeli Güvenlik personelimizce sağlanmaktadır. Spor organizasyonlarının Resmi izin prosedürü şirketimizce takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Spor Karşılaşmaları Güvenliği

Spor karşılaşmalarının açık veya kapalı salon/saha güvenlikleri bu konuda yetişmiş tecrübeli Güvenlik personelimizce sağlanmaktadır. Spor organizasyonlarının Resmi izin prosedürü şirketimizce takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.